Výzva zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR Vyhlasovateľ/SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra Link na výzvu Alokácia: 30 000 000 EUR Termín vyhlásenie výzvy: 22.11.2016 Typ výzvy: Otvorená Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. kolo / 15.02.2017, […]

Výzva zameraná na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04 Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR Vyhlasovateľ/SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra Link na výzvu Alokácia: 40 000 000 EUR Termín vyhlásenie výzvy: 22.11.2016 Typ výzvy: Otvorená Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. kolo / 15.02.2017, […]