Verejné obstarávanie

predkladanie ponúk, vypracovávanie podkladov do súťaží, registrácie do elektornickým systémov, poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, školania