Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia Riadiaci orgán: Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Vyhlasovateľ/SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra Link na výzvu Alokácia: 120 000 000 EUR Termín vyhlásenie výzvy: 27.2.2017 Typ výzvy: Otvorená Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. kolo / 31.03.2017, 2. kolo /31.05.2017 Oprávnené územia na […]